هویت Milan Kundera

ISBN: 9789643412210

Published:

Paperback

169 pages


Description

هویت  by  Milan Kundera

هویت by Milan Kundera
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 169 pages | ISBN: 9789643412210 | 3.35 Mb

در اين رمان، وضعيت انسان معاصر زير ذرهبين گذاشته میشود، و سرگشتگي و التهابِ جان و روان او به نمايش درميآيد. شخصيتهاي رمان از چگونگي تحول جهان خرسند نيستند، مشارکت در قيل و قال «اين آشفته بازار بيارزش» را برنميتابند، و «بلاهت درمانناپذيرش» را جدي نميMoreدر اين رمان، وضعيت انسان معاصر زير ذره‏بين گذاشته می‌شود، و سرگشتگي و التهابِ جان و روان او به نمايش درمي‌آيد.

شخصيت‏هاي رمان از چگونگي تحول جهان خرسند نيستند، مشارکت در قيل و قال «اين آشفته بازار بي‌ارزش» را برنمي‌تابند، و «بلاهت درمان‌ناپذيرش» را جدي نمي‌گيرند و با حسرت به ارزش‏هاي متعالي ازدست رفته مي‌انديشند و به عشق پناه مي‌برند تا نجات يابند.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "هویت":


wenabistro.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us